Vi undersöker favoritkaruseller på Liseberg

Vi har gjort en undersökning på skolan om vilka favoritkaruseller barn och vuxna har.

Först valde vi ut 6 karuseller som skulle vara med i undersökningen. Vi tänkte att det skulle vara några karuseller som passade yngre barn och några som passade äldre barn och vuxna.

Sedan gjorde vi varsin tabell som vi skulle använda i undersökningen. Vi gick runt och frågade en massa människor på skolan om vilken deras favoritkarusell var. Det var jättekul. Några fortsatte fråga på rasten, men det regnade så mycket så att pappret regnade sönder.

När vi var färdiga med undersökningen gjorde vi stapeldiagram av våra tabeller. Vi jämförde varandras diagram. De var inte likadana. Vi tror att det beror på att vi frågade olika människor. Några kanske frågade många yngre barn och några kanske frågade fler äldre.

Till sist gjorde vi frågor till våra diagram. Om du vill lämna ett svar så blir vi glada. Det kan du göra som en kommentar till inlägget.

/Leo och alla i 2A

”Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang…”

”Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat”.

Ur LGR11, Kunskapskrav i matematik för årskurs 3, Skolverket 2011.

Annonser