Mot Kuba!

Mot Cuba!

Mot Kuba!

Brrrrr! Det är så kallt här i Sverige. Jag vill ha sol och värme. Dessutom behöver jag vila upp mig efter alla mina tidsresor. Jag sticker till Kuba i några veckor, men sedan kommer jag tillbaka igen. Jag lovar att höra av mig.

Tills dess har jag några små uppdrag till dig:

1. Vilket språk ska jag prata när jag kommer dit?

2. I vilken världsdel ligger Kuba?

3. Hur är klimatet? (Jag vill ju inte frysa)

3. Vilket hav kan jag bada i?

4. Åt vilket väderstreck ligger Kuba egentligen?

5. Är det något annat jag behöver tänka på? Har du några goda råd till mig?

Adios!

Annonser

Billys dinosaurietalkshow

Billy har kommit till dinosauriernas tid! Nu kan ni titta på hans talkshow där han intervjuar olika dinosaurier.

Så här gick vårt arbete till:

1. Vi blev ansvariga för varsin dinosaurie. (Vi var två eller tre i varje grupp)
2. Vi gjorde en tankekarta med saker vi skulle ta reda på om dinosaurien.
3. Vi sökte svar på våra frågor och skrev en faktatext.
4. Vi använde vår faktatext till att skriva manus, så att vi visste vad alla skulle säga.
5. Vi fotade Billy, dinosaurien och rekvisita.
6. Vi tränade flera gånger.
7. Vi spelade in vår intervju i Puppet Pals

Håll utkik efter våra tidsmissar. Minst en tidsmiss döljer sig i varje intervju. En tidsmiss är något som inte passar in på den tiden då dinosaurierna levde. Om du upptäcker någon eller några tidsmissar så skriv gärna dem som en kommentar. Vi lottar ut ett unikt Billy-diplom till en av er som gissat rätt.

Våra källor:
http://www.ungafakta.se/dinos/

”Massor av dinosaurier” av Sarah Sheppard

”Dino ABC” av Sarah Sheppard

”Noak 3” av B. Berling och L Kleinwichs

”Forntidsboken” av Cecila Lidström Holmberg

Syfte:

Ur Läroplan för Grundskolan:

Genom undervisning i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  ”tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden”.

Kunskapskrav för ämnet svenska: ”Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.”

 

Rapport från Billy

Billy har hört av sig med en rapport om hur det går med hans tidsresor. Han har redan besökt flera tidsperioder.

1. Tiden efter Big Bang, när jorden skapades

2. Tiden för det första ovädret, när jorden fick vatten

3. Tiden då det första livet, algerna, kom

4. Tiden då det blev mer liv i vattnet

5. Tiden då de första fiskarna började simma i våra hav

6. Tiden då djuren i vattnet utvecklades till kräldjur som kunde leva på land.

Nu väntar vi på en rapport från dinosaurietiden.

Fick du frågor under filmen som du vill ha svar på? Hör gärna av dig till oss i så fall.

Våra källor:

”Noak 3”, B. Bergling, Natur och Kultur 1994.

”Forntidsboken”, C. Lidström Holmberg, Almqvist & Wiksell 1996.