Vårt studiebesök på Vasamuséet

Vi var på Vasamuseet på Skype. Skype är där man får prata och se varandra på internet.

På Vasamuseet fick vi se en man som var sjöman på Vasa. De hade en figur som liknade honom. De sa att han hette Adam. Varför Vasa hade namnet Vasa var för att kungen hette Vasa i efternamn. Vasa hade ett systerskepp som hette Äpplet. Det fanns lite färg kvar på lejonets man och tunga. Vi fick följa med ner till källaren och titta på skeletten.

Så här såg det ut när vi Skypade.

Så här såg det ut när vi Skypade.

Av Klara

Vi avslutade med att skriva på TodaysMeet vad vi lärt oss av besöket:

Skeppet hade 4 våningar. Vasaskeppet var 70 meter långt.  Elise och Rafael

Vasa skeppet hette Vasa för att kungens efternamn var Vasa. Vasa var 50 meter brett och 70 meter långt. Det var 10000 stenar på skeppet men det var för lite. De hittade 13 skelett i Vasa. Nu ligger skeletten på muséet. Emil och Jolina

De har ett syster skepp såm va lite mindre än Vasaskeppet. Vasa skeppet är 400 år gamalt.  Krister

De skleten som fins där var 400 år. Det är 70 meter långt. Vasaskeppet är 400 år gammalt. Abbe

Vasa fick namnet Vasa för att Gustav 2 Adolf hette så i efternamn. Jag lärde mig att det fins en kopia av Vasa skepet som heter äpplet. Vi lärde oss att Adam bröt benet. Emilia och Wiktor

Dem syde seglerna skellva. Det fans 64 kanoner på Vasaskeppet. Det var lite färg kvar på lejonet på tungan och huvudet. Jag tyckte att det var viktigt att Vasa är 400 år. Vi lärde oss att Vasaskeppet har en mindre model än det stora skeppet. Klara och Gresa.

Kungen finns inte i vasamyseet. Kungen är bigraven i en anan kyrka. Jag vet varför dåm hade så monga kanoner för dåm ville kriga mot Gustav ll Adolfs kusin. Vasa skeppet är 400 år gammalt.  Niki och Thor

Det är nästan 400 år gamalt. Det är 70 meter långt och mellan 40 och 50 meter högt. Aron och Matilda

Vasa skeppet är gammal det är 400 år. Adam bröt benet.  Per och Alvin

Annonser

Så här skrev vi vår faktatext!

Om du scrollar ner lite på skärmen så kommer en faktatext om Stockholm som vi skrivit tillsammans. Så här gick det till:

1. Vi arbetade i par med med att läsa faktatexter om Stockholm.

2. Sedan fick vi vara läsfixaren Cowboy Kim och sammanfatta det vi läst med egna ord.

Cowboy Kim sammanfattar och ringar in det viktigaste i en text.

Cowboy Kim sammanfattar och ringar in det viktigaste i en text.

3. Vi delade med oss till klasskompisarna med hjälp av Todaysmeet. (www.todaysmeet.com).

Vi delade med Todaysmeet.

Vi delade med Todaysmeet.

4. Vi klippte ihop våra meningar från Todaysmeet så att det blev en riktig faktatext.

5. Nu fick vi läsa igenom hela texten och komma med förslag på ändringar för att göra den ännu bättre. Vi bestämde vilka rubriker vi skulle ha. När vi arbetar med faktatexter brukar vi vara Spåkvinnan Sia och titta på rubrikerna för att förutspå vad texten kommer att handla om. Det vill vi att våra läsare också ska kunna göra.

Spåkvinnan Sia förutspår vad texten kommer att handla om.

Spåkvinnan Sia förutspår vad texten kommer att handla om.

Vi bearbetar vår text.

Vi bearbetar vår text.

6. Vi rättade till stavfel som vi själva upptäckte. All text är rättad av oss själva. Fröken har inte fått bestämma.

7. Bilderna är också viktiga för att man ska förstå det man läser. Vi la till bilder på Leo i Stockholm.

8. Vi publicerade på bloggen.

Ur LGR11, Kunskapskrav i ämnet svenska för årskurs 3 (Skolverket 2011):

”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven på grundläggande läsförståelse.”

”Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.”

”Eleven kan skriva enkla texter (…) på dator.”

Källor: Bilder på läsfixarna från Borås stads lässatsning

Vår faktatext om Stockholm

Leo har kommit till Stockholm. Vi ville ta reda på mer om Stockholm och skrev den här texten tillsammans.

 

Stockholms folk

I Stockholm bor det 2 miljoner människor. Nu i Sverige bor det 9,5 miljoner. I Stockholm bor det en femtedel av hela Sveriges folk. Det är största staden i Sverige.

 

Gammal stad

Stockholm är mer än 800 år gammal. Den äldsta delen i Stockholm heter gamla stan. Det fins några gamla hus kvar där. Den äldsta byggnaden i Stockholm är Storkyrkan från 1200 talet.

Leo i Storkyrkan

Leo i Storkyrkan

Riksdagen

Stockholm är Sveriges huvudstad. Riksdagen fins där. 349 personer är med i riksdagen. I riksdagen så bestämmer de viktiga saker i Sverige.

Leo framför riksdagshuset

Leo framför riksdagshuset

Natur och trafik

Stockholm är 14 öar mellan dem 14 öarna går 40 broar. i Stockholm fins gröna parker.

Det är mycket trafik i Stockholm. Det är många bilköer när man kör hem från jobbet och skolan. Tunnelbanan  här byggdes 1933. Det fins 100 olika tunnelbanestationer.

Leo ska åka tunnelbana

Leo ska åka tunnelbana

Kända ställen

Slottet ligger i Stockholm. Den kungliga kunga familjen bor inte i slottet utan i slottet Drottningholm.

Ett av Sveriges mest besökta museum är Vasamuseet. Vasaskeppet har legat på havsbotten i 300 år.

I Stockholm ligger Skandinaviens högsta byggnad Kaknästornet som är 155 m hög.

Här har Leo varit i slottets källare och leteat efter Gustav Vasas pengar.

Här har Leo varit i slottets källare och leteat efter Gustav Vasas pengar.

Nobelpriset

Nobelpriset delas ut varje år den 10 december i Stockholms konsert hus

 

För barn

I Stockholm finns det många saker som barn gillar. På Gröna lund fins karusellen kvasten och massa andra karuseller. På Skansen där spelar de in Allsång på skansen. I Vasastaden så kan man hålla utkik efter Karlsson på taket.

Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm

”Boken om Sverige”, S. Andersson & K. Åström, 1999, Liber.