Rapport från Billy

Billy har hört av sig med en rapport om hur det går med hans tidsresor. Han har redan besökt flera tidsperioder.

1. Tiden efter Big Bang, när jorden skapades

2. Tiden för det första ovädret, när jorden fick vatten

3. Tiden då det första livet, algerna, kom

4. Tiden då det blev mer liv i vattnet

5. Tiden då de första fiskarna började simma i våra hav

6. Tiden då djuren i vattnet utvecklades till kräldjur som kunde leva på land.

Nu väntar vi på en rapport från dinosaurietiden.

Fick du frågor under filmen som du vill ha svar på? Hör gärna av dig till oss i så fall.

Våra källor:

”Noak 3”, B. Bergling, Natur och Kultur 1994.

”Forntidsboken”, C. Lidström Holmberg, Almqvist & Wiksell 1996.

Annonser