Sally på den judiska kyrkogården i Plzen, Tjeckien

Judiska kyrkogården i Plzen

Judiska kyrkogården i Plzen

Någon har gömt Sally på en judisk kyrkogård i Tjeckien. Vi visste inte riktigt vad en judisk kyrkogård var, så vi tog reda på det.

Judendomen heter en stor religion. Religion handlar om vad människor tror på. Vi har arbetat en del om Kristendomen, eftersom det är den största religionen i Sverige.

De som hör till judendomen kallas för judar. Vi pratade tillsammans om judendomen. Sedan arbetade vi två och två med att hitta sådant som var likt och olikt mellan judendom och kristendom. Vi fick också reda på att judarna hade det svårt under andra världskriget. Det var Hitler som låg bakom det. Vi tycker att det var väldigt fel. Om ni fortsätter att läsa så får ni veta vad vi kom fram till.

”Sally har varit på judiskakyrkogården i tjekien. Det finns faktist judar från andravärskriget här. Det var hitler som gjorde så dom dog.

Judarnas teken är en stjärna. Judarna har en annan skrift och anat språk. Varge fredag så gör judarna nåt som heter sabbat. Istellet för bibeln så har judarna torarullar. Istellet för en kyrka så har de en synagoga. I stället för prest har dom rabbin. Bårde krisna och judarna tror på Gud.

Judarnas symbol

Judarnas symbol

Anne Frank var en väldigt känd liten flicka. För hon hade  hjort en dagbok. Hons familj gömde sig i ett kontor. Det var någon som sa till Hitler att det var några judar som gömde sig där. De hittade familjen och de kom till ett koncentrationsläger. Anne Frank fick en sjukdom och dog där. Ett koncentrationsläger var ett ställe där man fick jobba hårt och nästan inte fick någon mat. Föräldrarna och barnen delades upp. Hitler gjorde många dumma saker.  Han levde i tyskland. ”

Av Elise och Jolina

”Sally är på den judiska kyrkogården i tjekien. Judana är meniskor som tror på Gud. Judarna har en stjärna med 6 spetsar. Kyrkan heter synagoga.  Prästen kallas rabin.

Tyskarna förföljde judarna. Dom gömde sig under marken. Hitler dödade många judar. Han gasade judarna så dom dog. Judarna sattes i konsentrationsläger. Dom svalt och dog.”

Klara och Tinna

”Sally har varit på en kyrkogård där judar är bigravda. Många dog under andravärskriget. Judarna använder torarullar istelet för bibel. Judarna använder synagoga istelet för kyrkan. Judarna har en stjärna som teken istelet för ett koch. Judarna fyrar sabat på fredagar. Hitler döda judarna för dem inte trode som han. En flika gömde sig under andravärskriget. Hon skrev en dagbok när hon gömde sig. Och efter de så blev hon gänd. Hon hette Anne Frank”

Anne Frank

Anne Frank

Aron & Tindra

”Sally är fortfarande i tjekien. fast  hon har flytats till plzen. Och hon är i en judisk kyrkogord.

Judana har en synbål såm är en stjärna. Judana och kristna tror på sama gud. Dåm krisna har kyrka . Och judarna har synagoga .

Hitler dog sit eget liv . 6 000000 judar dödade han.  Det var 68 år sen Hitler dog . Hitler vågade inte ta  sit straf  för han festog att han gode en gete dum sak. Det Hitler gjorde mot judarna var dumt och barna var så smala så man såg rebenen.”

Av Rafael och Gresa

”Sally har varit i en stad som heter plzen. De ligger i tjeckien. Sally va på den judiska kyrkogården. Där låg massa mäniskor som låg begravda. Judarna har en kyrka som heter synagoga och istället för bibeln har de torarullar. Det fans en mäniska som hette Hitler. Han var väldigt elakt mot judarna. Hitler döda många judar och många fik slita tis dom dog.”

Matilda och Krister

”Sally har varit på den judiskakyrkogården i staden plzen. Plzen liger i tjekien. Det liger tilexempel judar från 2 värds kriget där. Det var hitler som bestämde att de skulle dö. Judarnas teken är en 6 kantig sjärna. Judarna går till en synagoga istelet för sjyrkan. Judarnas prest heter rabbin. Rabbinen läser i torarular istelet för bibel. Judarna får inte tengka hur gud ser ut. ”

Emilia

”Sally är vid en judisk kyrko gård. Judarna har  en skärna som teknet. Judar läser tora texten. judar har synagoga som kyrka. judarna firar sabbat. 

Det fans en kille som hette hitler som inte tyckte om judedomen. Under andra värdskriget fick judarna sy på stjänor på sina kläder. Många judar fik vara i koncentrationsläger.”

wiktor och pelle

Källor:

”Körner, G och Willebrand, M, ”SO-boken”, Natur & Kultur, 2011

Bilder: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJewish_Star%3B_Star_of_David_(6002048043).jpg

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=191ab9aa-d7e1-4861-b844-6334064d74e5

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne_Frank_stamp.jpg

Annonser